המעלים בָּאוֹב 20

הבשורה שפורסמה לאחרונה על החזרה לקבר יוסף ושיפוצו מזמינה התבוננות ביחס החברה ומאמיניה אל קברי צדיקים.
הנהירה ההמונית אליהם באה לסמל את השאיפה להתקרב לרמתם, לדרגתם ולרוממותם של ענקי רוח, לשם לימוד תורתם וסיגול דרכיהם.
יעדה לשפר את מעשיהם של החיים, על ידי רצון להידמות ככל האפשר לעילויים מופלגים שיכולים לשמש מאור לגויים.
אין לה כל קשר, רחמנא ליצלן, ל"תקשור עם המתים", מונחים שמרבים לשמוע אותם לאחרונה בחוגים שונים.
לשון אחרת, בני אדם נוסעים להזדהות וללמוד ממעשיהם הכבירים של הצדיקים במהלך חייהם, ולא להטריד את מנוחתם.

למאמר המלא