הלבנת פנים מיותרת ומזיקה

מונחים בנאליים, חסרי חן והדר, שאינם ראויים לעלות על דל שפתים, נפוצים, למגינת הלב, בקרב אנשים שמצפים מהם להיות דוגמא ומופת לאחרים.
השר מיכאל איתן, דרך משל, הממונה על שיפור השירות לציבור היה יכול למלא את שליחותו ללא 'הלבנת פניו' של מפקד רב תהילה בצה"ל.

למאמר המלא