הכתובת שעל הקיר

אסונות רבים היו נמנעים אילו השכילו נציגי הרשויות לקרוא כתובות התראה שמעל הקירות, תמרורי אדהרה מאירי עיניים.
למען הדיוק הם מודעים להם אך אינם עושים דבר להטמיעם ולישם את אדהרותיהם.
לשון אחרת, מחליטים להותיר את מסרי הכתובות ביד הגורל, וזה כידוע אכזר.
אינו סולח כשלא מתייחסים לאיתותיו ומעניש ללא רחמים.

למאמר המלא