הכסף אינו חזות הכל

רבים משועי המדינה, שלא נדבר על עושי דברם וה'מאכערים' המשמשים אותם, רואים במשפט 'הכסף יענה את הכל', את הבסיס הרעיוני לתפישת עולמם.
העובדה שההיגד לקוח מספר קהלת (י,י"ט) שאת חיבורו מייחסים לחכם באדם, רק מחזקת את אמונתם בדרכם, שכן הם נתלים, לדבריהם, באילן שאין גבוה ממנו.

למאמר המלא