הַנַכַסַים הַאַמַתַיַים שַלַנוּ

שבוע הַספר מַזכיר כַל שַנה מַחדש אַת הַהיגד הַאלמותי: "ַהכל חַולף עַם הַרוח, נַמוג וַנעלם עַםַ הזמן,
רַק טַעם תַכני הַספרים נַותר מַתוק כַגל עד קַסום לַעולם". וַעוד,
דַבריו שַל הַסופר שַ"י עגנון "ַכי עַולמו שַל אַדם בַעת שַהוא חַשוך עַליו, קַורא בַספרים,
רַואה עַולם אַחר" מַַַחזקים את הַמוטיבציה לַקרוא וַאת תַרומתה לַהתפתחות הַאדם, לַתחושותיו הַחיוביות וַלאושרו.

למאמר המלא


המעלים בָּאוֹב 20

הבשורה שפורסמה לאחרונה על החזרה לקבר יוסף ושיפוצו מזמינה התבוננות ביחס החברה ומאמיניה אל קברי צדיקים.
הנהירה ההמונית אליהם באה לסמל את השאיפה להתקרב לרמתם, לדרגתם ולרוממותם של ענקי רוח, לשם לימוד תורתם וסיגול דרכיהם.
יעדה לשפר את מעשיהם של החיים, על ידי רצון להידמות ככל האפשר לעילויים מופלגים שיכולים לשמש מאור לגויים.
אין לה כל קשר, רחמנא ליצלן, ל"תקשור עם המתים", מונחים שמרבים לשמוע אותם לאחרונה בחוגים שונים.
לשון אחרת, בני אדם נוסעים להזדהות וללמוד ממעשיהם הכבירים של הצדיקים במהלך חייהם, ולא להטריד את מנוחתם.

למאמר המלא


הלחימה בדה־לגיטימציה

הכרזת עצמאות ישראל בשנת 1948 הביאה לפלישה של צבאות ערב במטרה להכחידה בעודה באיבה.
שלוש שנים בלבד לאחר הניסיון להשמיד את יהודי אירופה, ניסו ידידיו של חאג' אמין אל-חוסייני, המופתי של ירושלים,
שותפו של הצורר הגרמני, להשלים את המלאכה שלא צלחה עד תומה בידי בן בריתו הנאצי, ולחסל את שארית הפליטה.
לחימתם העקשנית וחסרת הפשרות בחירוף נפש ובהקרבה עילאית של קומץ יהודים, מעטים מול רבים, מנעה שואה נוספת.

למאמר המלא


הלבנת פנים מיותרת ומזיקה

מונחים בנאליים, חסרי חן והדר, שאינם ראויים לעלות על דל שפתים, נפוצים, למגינת הלב, בקרב אנשים שמצפים מהם להיות דוגמא ומופת לאחרים.
השר מיכאל איתן, דרך משל, הממונה על שיפור השירות לציבור היה יכול למלא את שליחותו ללא 'הלבנת פניו' של מפקד רב תהילה בצה"ל.

למאמר המלא


הכתובת שעל הקיר

אסונות רבים היו נמנעים אילו השכילו נציגי הרשויות לקרוא כתובות התראה שמעל הקירות, תמרורי אדהרה מאירי עיניים.
למען הדיוק הם מודעים להם אך אינם עושים דבר להטמיעם ולישם את אדהרותיהם.
לשון אחרת, מחליטים להותיר את מסרי הכתובות ביד הגורל, וזה כידוע אכזר.
אינו סולח כשלא מתייחסים לאיתותיו ומעניש ללא רחמים.

למאמר המלא


הכסף אינו חזות הכל

רבים משועי המדינה, שלא נדבר על עושי דברם וה'מאכערים' המשמשים אותם, רואים במשפט 'הכסף יענה את הכל', את הבסיס הרעיוני לתפישת עולמם.
העובדה שההיגד לקוח מספר קהלת (י,י"ט) שאת חיבורו מייחסים לחכם באדם, רק מחזקת את אמונתם בדרכם, שכן הם נתלים, לדבריהם, באילן שאין גבוה ממנו.

למאמר המלא


והעיקר, לא לומר נואש

ישובים היינו על ספל תה של חמש אחרי הצהרים, עד שאחד נזכר במכאוביו ונאנח על מצב האבטלה הגואה ועל היעדר מקומות עבודה.
עמד וסיפר כיצד נדחה בשירות התעשוקה ולא נתקרתה לידיו הצעה ראויה, לא אחת חישב לבו להשבר.
על אף תחזיותיהם המרגיעות של פקידי הרשות, ממאנת נפשו להינחם.
כל אימת שהוא חייב לילך אצלם, הריהו משול בעיני עצמו לחרס הנשבר, כמי שבוסס ולועס קליפות ריקות.

למאמר המלא


הג'יהאד השקט

מנהיגי העולם המערבי מתעלמים מהעקרונות המנחים את שליטי האסלאם הקיצוני, הנמצא בתנופה בשנים האחרונות.
עמוד התווך בתפיסתם קובע שכל מקום שהיווה אי פעם כהגדרתם "אדמה מוסלמית", חייב לחזור לידיהם.
לדוגמה: חצי האי האיברי, כריתים, מלטה, זנזיבר וחלק ממזרח אפריקה, רובה של הודו, חלקים מהפיליפינים, הבלקן, הקווקז וכמובן ישראל.
הנחתם השנייה היא שאין חובה ליידע את העולם על יעדי האסלאם. נהפוך הוא, מותר להטעותו בהעלמת מידע או בתעמולה אקטיבית, כי זה רצון האל.

למאמר המלא


הדחף לספר לחֵבְרֶה

יוצאי מערכות החוץ והביטחון ונושאי תפקידים רגישים אחרים בשירות המדינה נהגו למלא את פיהם מים.
כל ניסיונותיהם של עיתונאים וסקרנים לדלות ממבצרי זיכרונם מידע יקר מפז, עלו בתוהו. אלה היו ערכי החינוך ועליהם גדלו דורות.
התכונה של בלימת הלשון, למרות הדחפים הטבעיים של בריות לדבר ולחלוק עם אחרים, אינה חדשה ביהדות.
אבותינו הטיפו לה מקדמת דנא לאמור: "סייג לחוכמה שתיקה" (פרקי אבות, ג-י"ג) "ואין טוב לגוף ממנה" (שם, א-י"ז), ואלו רק דוגמאות אחדות.

למאמר המלא


הבעלות על הארץ

שחרורו של השייח' ראאד סלאח, ראש הפלג הצפוני של התנועה האיסלמית מהכלא לאחר שריצה חמישה חודשי מאסר בגין תקיפת שוטר בירושלים,
עורר גל חדש של דרישות מצד תומכיו לסיום "הכיבוש הישראלי" כביכול בירושלים ושחרור מסגד אל־אקצא.
זאת בנוסף לטיעון הפלסטיני כי הכותל המערבי אינו חלק מבית המקדש ואין לו משמעות דתית עבור העם היהודי.
על רקע זה ראוי לעיין בדבריו הנחרצים של דוד בן גוריון, ראש הנהגת "המדינה בדרך", שהוביל את תהליך יסודה וכיהן כראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של ישראל.

למאמר המלא