ד"ר אורי אדלמן

ד"ר למדעי החינוך, איש אקדמיה, סופר, חוקר ועיתונאי, ניצול שואה שפקדה את משפחתו בהיותו פעוט. אביו, רופא, בוגר הסורבון בצרפת, לא שרד.
עבר כילד רך בשנים את כל ייסורי הגיהינום האפשריים בגיא ההריגה של אירופה הבוערת ועלה ארצה עם קום המדינה, בתקופה של צנע ומחסור, לחם צר ומים לחץ.

התחנך במעברות ובשכונות העוני של יפו, אך רוחו לא נפלה. שירת בצה"ל כקצין, רכש השכלה גבוהה באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטת פיטסבורג בארצות הברית.
זה ספרו השלושים במספר, בנוסף לכשלוש מאות וחמישים מאמרים.

מקצת האירועים הטראומתיים שחווה, כגון עמידתו כתינוק מול כיתות יורים וסוגי הרג אחרים, מחלות ממיתות ששרד, התעללויות ועינויי תופת – תיאר בעיתונים ובספרים.
תפיסת מונח האהבה מזווית ראייתו של אדם שנידון לסבל מיום יציאתו מרחם, התמודד עם כל קושי אפשרי והגיע להישגים שכל אֵם הייתה גאה לראות בילדיה – מעניקים פרספקטיבה מקורית וייחודית כיצד ניתן להפוך בעזרת אהבה בני אדם – צער ומצוק, לחדוות חיים וליצירה.